Ergonomi på jobbet och hemma!


Top 10 Tips för bättre hälsa på arbetsstationen på jobbet och hemma. Vill du bara göra det enkelt? Kom ihåg dessa tio bra tips för bättre hälsa vid din arbetsstation.
1. Ställ din skärm i ögonhöjd. Om du använder progressiva glasögon, sänk skärmen och vrid den uppåt.
2. Vrid din skärm bakåt 10° till 20° för att behålla samma fokuslängd som dina ögon behöver för att titta från översta kanten till nedersta på skärmen. Om du använder progressiva, använd 30° till 40° vinkel.
3. Placera inte din skärm närmre än 50 cm från dina ögon. En bra mätsticka är en armslängd. Ju större skärm destu längre avstånd behöver du ha. Har du progressiva glasögon behöver avståndet vara 40 cm, matcha linsens fokuslängd.
4. Toppen på ditt tangentbord bör vara i nivå med höjden av dina armbågar.
5. Tippa ditt tangentbord bakåt något så att dina handleder fortfarande är raka.
6. Använd ett handledsstöd så dina handleder och händer kan fortsätta vara avslappnade.
7. Vila dina ögon emellanåt genom att fokusera på ett föremål 6+ m bort.
8. Använd en lättjusterad stol, tangentbord och skärm. Ändra på läget av din skärm och tangentbord för att tillgodogöra förändringar i din hållning.
9. Res dig upp och sträck ut din rygg och armar då och då under dagen.
10. Det bästa: Stå upp mer! Se till att du har ett höj- och sänkbart skrivbord så att du kan variera dig under dagen. Använd även en fotpall. Tänk då på att inte stå och hänga på en höft och skifta mellan dina två fötter.

Om du bara har tid till ett råd! Placera din skärm så dina ögon kan se den bra och där din kropp kan få möjligheten att vara utsträckt!