Bidra till bättre hälsa hos många människor

Tacksam över att få möjligheten att bidra till bättre hälsa hos många människor idag. En dag där flera fick en aha upplevelse. Någon som började fundera på vad hände här…efter justering i bröstryggen kunde klienten helt plötsligt lyfta armen ovanför huvudet, har inte kunnat det på några månader(frozen shoulder). Vad hade jag gjort, som gjorde det möjligt att lyfta armen direkt efteråt!?Genom att justera subluxationen som klienten hade i bröstryggen påverkar jag nervsignalerna som ska aktivera musklerna runt axeln. /A